SKN KI

Studenckie Koło Naukowe Klub Inwestora jest jedną z najbardziej prężnych organizacji funkcjonujących w Szkole Głównej Handlowej. Nasza koło powstało w czerwcu 2002 roku i obecnie liczy około 100 członków – studentów których łączą wspólne pasje oraz chęć podejmowania ambitnych wyzwań. Posiadamy też liczną, bo 80 osobową grupę alumnów, którzy pracują dla najlepszych polskich i światowych instytucji: banków, funduszy czy też firm konsultingowych.

Opiekunem SKN KI jest prof. dr hab. Mieczysław Puławski – jeden z twórców polskiego rynku kapitałowego, a obecnie kierownik Katedry Rynków Kapitałowych SGH.

Członkowie SKN KI pogłębiają wiedzę na temat rynków finansowych. Poznają je od strony teoretycznej, jak również uczą się, jak w praktyce wykorzystać zdobyte wiadomości. Wielu z nich aktywnie gra na giełdzie. Rozwój wiedzy członków odbywa się poprzez uczestnictwo w szeregu projektów merytorycznych, jak również ścisłą współpracę z firmami związanymi z rynkiem kapitałowym. Podczas cotygodniowych spotkań Koła wielokrotnie mamy zaszczyt gościć analityków, brokerów z domów maklerskich, dealerów walutowych i innych specjalistów, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą.