podstawy forexa AT

Strategie na rynku Forex oparte o analizę techniczną. Część I

Według statystyk podawanych przez KNF, w Polsce na Forex traci pieniądze ponad 80% inwestorów. To pokazuje jak trudny jest ten rynek i zapala lampkę w głowie każdego tradera, że trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym i wiedzieć, co robić każdej sytuacji.  Dlatego też ważna jest strategia – plan odpowiadający na pytania: dlaczego, jak, kiedy i gdzie inwestować.

more