Podstawy Forex. Co to jest drawdown?

co to jest obsuniecie rynku

Wielu traderów traktuje pojęcie obsunięcia kapitału po maceszomu. Ale to duży błąd, który może ich wiele kosztować. Bez znajomości tego zagadnienia cały rynek forex może przypominać obstawianie np. ruletki, a tym samym liczyć na to, że akurat właśnie do mnie uśmiechnie się los. Mądry inwestor, wie, że rynek forex to nie hazard tylko odpowiednie przygotowanie merytoryczne (w tym np. analiza techniczna), żelazne emocje i konsekwencja w swoich działaniach. W takim razie jak pojęcie drawdown może pomóc w lepszym inwestowaniu?


Czym jest drawdown? 

Mianem drawdown określa się tzw. obsunięcie kapitału, czyli miarę jego największego spadku od osiągniętego szczytu. Inwestorzy weryfikują ten wyznacznik na podstawie danych historycznych, aby sprawdzić wysokość i częstotliwość spadków. Pozwala to na wyrysowanie krzywej kapitału, która posłuży do analizy jakości opracowanej strategii. Do najbardziej niepożądanych należą krótkotrwałe, mocne spadki, które na krzywej kapitału prezentowane są w formie skokowych wahań. Najbardziej korzystny system inwestycyjny charakteryzuje się spokojną, ulegającą jedynie delikatnemu wznoszeniu linią wzrostową. 

Dlaczego obsunięcie kapitału jest istotne dla inwestorów?

Wielu inwestorów korzysta z danych historycznych, aby trafnie określić ryzyko inwestycji. Okresy częstych obsunięć zwiększają szanse na osłabienie wydajności, co przekłada się na ryzyko nieopłacalności inwestycji. Ograniczona ilość spadków sugeruje natomiast, że przedsiębiorca efektywnie zarządzał ryzykiem i ograniczył straty kapitału. Drawdown przydaje się inwestorom do określania opłacalności konkretnych inwestycji i może być traktowany jest wskaźnik wydajności. 

Dla traderów działających na rynku forex, drawdown wykorzystywany jest w opracowywaniu strategii handlowych. Obsunięcie kapitału pozwala na sprawdzenie potencjału danej strategii, a także ułatwia jej optymalizację. Drawdown przydaje się również do oceny maksymalnego ryzyka inwestycji, a tym samym sprzyja podejmowaniu przemyślanych decyzji inwestycyjnych. 

Jak wygląda drawdown na przykładzie? 

Drawdown można najłatwiej przedstawić na podstawie salda rachunku o wysokości salda 100 000 USD, z którego strata wyniosła 50 000 USD. Obsunięcie kapitału równe jest w tym przypadku 50 proc. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie terminowej konto to potencjalnie ulegnie wyzerowaniu. (źródło)

Inny przykład – załóżmy, że przedsiębiorca decyduje się na zakup akcji Apple po 100 USD. Cena wzrasta do 110 USD, po czym szybko spada do 80 USD, a następnie wznosi się nieco powyżej 110 USD. Przyjmijmy, że cena później wzrosła do 120 USD, a następnie spadła do 105 USD, zanim ponownie wzrosła do 125 USD. Nowy szczyt wynosi teraz 120 USD, a cena minimalna to 105 USD. Drawdown równy jest zatem wartości 15 USD / 120 USD, czyli wynosi 12,5 proc. (źródło)

Jakie są plusy i minusy drawdown? 

Drawdown może być bardzo przydatny w ocenie ryzyka inwestycji. Uznawany jest za stosunkowo obiektywny sposób określenia, czego można tak naprawdę spodziewać się po obraniu konkretnej strategii. Stanowi formę podpowiedzi, jaka wielkość transakcji powinna być dobrana do potencjalnego poziomu ryzyka utraty kapitału.

Drawdown może też być czynnikiem decydującym o rezygnacji z obranej strategii inwestycyjnej. 

Z metodą tą wiążą się jednak pewne ograniczenia. Historyczne dane mogą być wykorzystywane jedynie jako miara wcześniejszych wyników, ponieważ nie wskazują potencjalnych obsunięć kapitału w przyszłości. 

Ograniczeniem może być również niedostateczna ilość udostępnionych informacji, która nie wystarcza do przedstawienia obiektywnego obrazu ryzyka inwestycji. Należy też pamiętać, że wartość drawdown nie jest stabilna i ulega zmianom praktycznie każdego miesiąca. 

źródła:

thefxview.com, comparic.pl