Strategie na rynku Forex oparte o analizę techniczną. Część II

wyzwanie strategi analiza techniczna

Bazując na poprzednim artykule postanowiliśmy sprawdzić jak wybrana wcześniej (dostępna tutaj) strategia sprawdzi/-iła się na realnym rynku. Innymi słowy, wyzwanie jakie zostało podjęte, to sprawdzenie omawianej strategii w teście wizualnym (w programie MT4) na danych historycznych. Założenia jakie przyjęliśmy to: zweryfikowanie działania strategii w styczniu 2017 roku na parze walutowej EURJPY na interwale 30-minutowym.

Poniżej możecie znaleźć 8 transakcji wraz z podsumowaniem naszych działań.

Transakcja nr 1

Wejście w transakcję na podstawie obserwacji wcześniejszego wielofalowego ruchu w dół. Widać dywergencję między lewym Ramieniem, a Głową. Drugim potwierdzeniem świeca z długim dolnym cieniem tworząca prawe Ramię.

Transakcja zakończona na poziomie TP wyznaczonym zgodnie z założeniami strategii (odległość między najniższym punktem głowy, a linią szyi przyłożoną do miejsca przebicia linii szyi, po zaobserwowaniu prawego Ramienia).

DatatransakcjaCenaslTpzysk w pipsach
06.01.2017
08:36
buy122,56122,112122,99643,6

Transakcja nr 2

Wejście po wyraźnym ruchu w dół. Formacja oRGR. Potwierdzeniem transakcji dywergencja MACD między dołkiem z 16.01 i poziomem Głowy. Drugim potwierdzeniem dwie świece tworzące prawe Ramię. Po dodaniu tworzyły długi dolny cień.

Transakcja zakończona na TP.

Datatransakcjacenasltpzysk w pipsach
18.01.2017
06:28
buy120,893120,624121,09720,4

Transakcja nr 3

Transakcja potwierdzona wyraźną dywergencją i kilkoma spadającymi gwiazdami tworzącymi prawe Ramię.

Transakcja zamknięta na poziomie SL ulokowanym na poziomie prawego Ramienia.

Datatransakcjacenasltpzysk w pipsach
20.01.2017
15:32
sell122,532122,717121,985-18,5

Transakcja nr 4

Wejście w transakcję po potwierdzeniu dywergencji i silnych świec spadkowych z długimi górnymi świecami tworzącymi Głowę.

Zamknięcie transakcji na poziomie TP.

Datatransakcjacenasltpzysk w pipsach
23.01.2017
00:23
sell122,324122,701122,08424,0

Transakcja nr 5

Wejście w transakcje po rozpoznaniu dużej formacji RGR, potwierdzone przez dywergencję i świece z długimi górnymi cieniami tworzącymi prawe Ramię.

Transakcja zamknięta na SL, który był za nisko umiejscowiony. Powinien być ustawiony na poziomie 122,25, a ustawiony został na poziomie niższego szczytu 122,08, przez co transakcja została przedwcześnie zamknięta ze stratą.

Datatransakcjacenasltpzysk w pipsach
23.01.2017
15:39
sell121,811122,084120,8-27,3

Transakcja nr 6

Wejście w transakcje ze względu na nieprzebity szczyt prawego Ramienia i powrót poniżej linii szyi. Poza tym potwierdzeniem sygnału była czarna świeca zakrywająca korpusem poprzednią białą świecę. Dodając obie świece otrzymamy świecę z długim górnym cieniem.

Realizacja zysku (49,0 pipsów) przed dotknięciem zdefiniowanego poziomu TP, ze względu na pojawiające się świece młoty świadczące o możliwej zmianie trendu.

Datatransakcjacenasltpzysk w pipsach
23.01.2017
18:30
sell121,742122,161120,81649,0

Transakcja nr 7

Wejście ze względu na zaobserwowaną dywergencję między szczytami głowy. Drugim potwierdzeniem są dwie świece tworzące prawe Ramię. Po ich połączeniu otrzymamy długi górny cień.

Transakcja zakończona stratą. SL na poziomie prawego Ramienia.

DatatransakcjacenaSlTpzysk w pipsach
25.01.2017
10:01
sell121,654121,979121,213-32,5

Transakcja nr 8

Wejście na podstawie wcześniejszej obserwacji wielofalowego ruchu w górę. Widać dywergencję między wcześniejszym szczytem z 26.01 a szczytem Głowy z 27.01. Dodatkowym potwierdzeniem świeca z długim górnym cieniem tworząca prawe Ramię.

Zamknięcie transakcji na poziomie Take profit.

datatransakcjacenaSltpzysk w pipsach
30.01.2017 12:52Sell122,632122,932122,27535,7

Podsumowanie stycznia 2017

Jak wygląda bilans naszego wyzwania? To możecie sprawdzić w tabeli poniżej.

Zysk w pipsach94,4 pipsa
Transakcje zakończone zyskiem5 (172,7 pipsów)
Transakcje zakończone stratą3 (-78,3 pipsów)

Jak widać obrana strategia przyniosła całkiem niezły zysk wyrażony w pipsach, dając całkiem niezłe nadzieje na kolejne transakcje w przyszłości. Jeżeli tylko uda nam się powtórzyć nasz eksperyment, to powiadomimy was nie zwłocznie. A tym czasem, wysokiego zwrotu!